HomeNieuwsSGP: 'Cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn!'

SGP: 'Cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn!'

Publicatiedatum: 18 dec. 2017

Op de agenda van de vergadering van december stond een agendapunt van SGP-raadslid Jan van den Dool. Opnieuw vroeg hij de aandacht voor cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning?

Sinds de decentralisatie van het Sociaal Domein naar de gemeenten, is ook de gemeente Woudenberg verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken. Voor mensen die zorg nodig hebben is het natuurlijk van groot belang dat ze op een laagdrempelige manier van die zorg gebruik kunnen maken. Hoe laagdrempelig de zorg ook geregeld wordt, het blijft voor cliënten lastig om gesprekken te voeren met professionals en precies te achterhalen wat ze nu wel en niet kunnen krijgen. Daarom is het van groot belang dat er een onafhankelijke partij is die cliënten kan ondersteunen bij hun zorgvraag.

Waarom is het zo belangrijk dat dit onafhankelijk is?

Cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn. Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben en daarbij moeten ze op een goede manier worden ondersteund. Het is niet handig dat ondersteuning geregeld wordt door iemand die zelf zorg moet leveren. De vraag is of dat helemaal onafhankelijk is. Zodra een cliënt ook maar het gevoel heeft dat de ondersteuner niet onafhankelijk is, is hij niet onafhankelijk. Dat heeft oud-staatssecretaris Van Rijn zeer onlangs nog aan de Tweede Kamer laten weten. 

Is het in Woudenberg niet voor elkaar dan?

Cliëntondersteuning wordt in Woudenberg geregeld via de organisatie MEE. Wij hebben geen directe signalen dat dit niet goed gaat. Dat kan echter geen reden zijn om achterover te leunen. We hebben twee bezwaren tegen de huidige gang van zaken: 1. MEE is de enige cliëntondersteuner. Dat is heel vreemd. Wij willen graag keuzevrijheid. Er zijn genoeg partijen die hierin wat kunnen betekenen. Het is niet goed om alles bij één organisatie neer te leggen. 2. Bovendien is MEE zelf zorgverlener. Dat betekent dat de cliëntondersteuner soms gewoon bezig is met het leveren van zorg. Dat roept vragen op.

Wat is het resultaat van de agendering?

Er komt een onderzoek naar de cliëntondersteuning in Woudenberg. Belangrijk is dat de vier aandachtspunten van de SGP in dit onderzoek worden meegenomen. Het gaat dan om 1) mogelijkheden van een breder aanbod (dus meer dan één partij), 2) toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen (ingewikkelde vraagstukken), 3) onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning (door cliëntondersteuner niet ook in te zetten voor het leveren van zorg) en 4) mogelijkheden om informele cliëntondersteuning een volwaardige positie te geven in het aanbod.

Naar aanleiding van de resultaten kunnen we dan weer verder in ons streven naar onafhankelijke cliëntondersteuning.