HomeNieuwsSGP blij met inzet provincie voor N224

SGP blij met inzet provincie voor N224

Publicatiedatum: 12 dec. 2017

De provincie overweegt het pand Meubin aan te kopen om de aansluiting van de N227 op de A12 bij Maarn volledig te maken. Dit is een direct gevolg van de aangenomen SGP-motie van maart j.l. Uiteraard zijn we heel blij met deze stap!

Geschiedenis

Tijdens de raadsvergadering van maart heeft de SGP een motie ingediend die een (deel van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224. In de motie vroeg Jan Mulder namens de SGP van de wethouder met de provincie in gesprek te blijven over verkeersproblematiek op de N224. Concrete oplossing op dit moment zou kunnen zijn dat de provincie het gebouw van de Meubin opkoopt als strategische aankoop. Zo kan er een volledige aansluiting bij Maarn worden gerealiseerd. Dan kan het verkeer dat nu vanaf Arnhem de A12 afkomt en op weg is naar de A28 of naar Den Dolder etc. deze route volgen naar de N227 en hoeft er geen omweg gemaakt te worden via N226-N224.

Dit zou een prachtige oplossing zijn voor de verkeersdruk op de N224. Dat is echt hard nodig, want de N224 staat zeer fors onder druk.

Concrete stap

Bij de ingekomen stukken van december zat een brief van de gedeputeerde van de provincie Utrecht met daarin de mededeling dat zij in overleg gaat met Meubin om een aankoop van het pand te bespreken en tegelijk ook onderzoeken gaat starten naar de haalbaarheid van een volledige aansluting bij Maarn.

De SGP-fractie is natuurlijk heel blij met deze voortvarende aanpak als gevolg van onze motie en de motie die ook in Leusden is aangenomen. Het is goed dat deze problematiek onder de aandacht van de provincie is gebracht en nog beter dat de provincie concrete stappen gaat ondernemen.