HomeNieuwsSGP: Bewoners rond Gouden Regen niet meegenomen

SGP: Bewoners rond Gouden Regen niet meegenomen

Publicatiedatum: 5 okt. 2016


Voor het terrein van Ekris 40, gelegen tussen verschillende onderdelen van het Groene Woud en achter de Magnoliasingel, is een plan ontwikkeld om drie extra woningen te
creëren. De bewoner van Ekris 40 had last van wateroverlast en omdat het
terrein ingeklemd ligt tussen verschillende onderdelen van het Groene Woud is
het op zichzelf een logische ontwikkeling. De bewoners van de Magnoliasingel
zijn echter zeer verontwaardigd. Er lijkt weinig communicatie te zijn geweest
tussen de omwonenden en de ontwikkelaar. Twee extra woningen zou voor de
omwonenden namelijk wel acceptabel zijn geweest. De SGP-fractie stelt bij monde
van Jan Mulder een aantal kritische vragen aan het college. Het gaat dan vooral
om het proces: hoe kan het dat de ontwikkelaar zo slecht heeft gesproken met de
omwonenden? Er was heel duidelijk ruimte voor een oplossing geweest. Het college leunt te veel achterover. Daarnaast vindt de SGP-fractie het ook wat arbitrair om dit
bestemmingsplan goed te keuren. Het is op zich een aardig plan, maar er zijn wel
meer kavels in Woudenberg die tussen bebouwing in liggen. Gaan we voortaan elk
mooi plannetje goedkeuren? Zijn daar kaders voor?