HomeNieuwsSGP amendeert begroting

SGP amendeert begroting

Publicatiedatum: 27 okt. 2016

 

Als laatste belangrijke agendapunt van de raad in oktober stond de begroting op de agenda. Namens de SGP bracht Henk Jan Molenaar drie punten ter sprake. In de eerste plaats vroeg hij aandacht voor zorgmijding. Het college heeft aangegeven dat er geen apart budget voor hoeft te worden gereserveerd. Molenaar kan daar mee leven, maar wil dan ook geen financiële overwegingen zien als de oplossingen voor zorgmijding naar de Raad komen. De twee andere onderwerpen waren meer technisch. In een motie vroegen SGP, CDA en CU om vooraf inzicht in de besteding van het budget van 100.000 voor innovatie en transformatie Sociaal Domein. De wethouder zegde dit toe, waarop de motie werd ingetrokken. In een amendement stelde de SGP voor om de kapitaallasten van de aula op de begraafplaats voortaan ten lasten te laten komen van de begroting. Dit zorgt ervoor dat de aula voor de lange termijn geborgd is. Het amendement werd aangenomen.

Naast deze voorstellen kwamen er nog andere initiatieven. Mede namens de SGP kwam de VVD met een amendement om de voorgenomen extra verhoging van de OZB terug te draaien. Dit voorstel werd gesteund door de CU. Helaas werd het amendement dus verworpen. GBW en CDA stemden namelijk tegen. Verder kwamen GBW en CU met een amendement om de toeristenbelasting te verlagen. Zeker voor de GBW is dit een opmerkelijke beweging. Eerder steunde de partij de verhoging. Nu pleit de partij voor een minder hoge stijging dan het college. De CU stelde voor de toeristenbelasting de komende vier jaar gelijk te laten. Helaas kreeg het amendement van de CU geen steun. Daarom steunde de SGP het amendement van GBW dat door iedereen werd gesteund, met uitzondering van het CDA.