HomeNieuwsSGP ageert tegen magere risico-inschattingen

SGP ageert tegen magere risico-inschattingen

Publicatiedatum: 7 dec. 2013

In de commissievergadering van 4 december jl. is de hoofdspreker toch wel SGP’er Jan Mulder. Het begint al met de vaststelling van de agenda. Mulder stelt, met steun van de hele commissie, voor de agendapunten zo te rangschikken dat de commissie eerst kijkt naar het verleden, dan naar het heden, en dán pas naar de toekomst.

Verleden

Wat betreft het verleden is daar het onderzoek van de Rekenkamer naar het grondbeleid van de gemeente Woudenberg. Het college heeft de adviezen van de Rekenkamer omgezet in beleid. Helaas worden niet alle adviezen overgenomen en sommige worden in afgezwakte vorm uitgewerkt. Jan Mulder stelt een serie vragen over deze zaken. Waar hij vooral zorgen over heeft is dat het college risico’s alleen puur boekhoudkundig bekijkt. Concrete risico’s worden niet meegenomen. Mulder: ‘Er liggen in het Groenewoud een paar kavels van de gemeente, die niet eens verkocht mogen worden, omdat de Raad van State dat tegenhoudt. Ook in het Westerwoud is de kans reëel dat er een paar kavels overschieten of dat kavels later worden verkocht dan nu gepland.’ Volgens de SGP moeten ook dit soort risico’s worden meegenomen. Het college schat, ook na de inbreng van de SGP, de risico’s anders in dan dhr. Mulder.

De SGP is verder altijd voorstander geweest van een meerjarenprognose rond de gronden. De wethouder zegt toe dat deze er zal komen.

Heden

De agendapunten 6-8 gaan over de grondexploitaties van de Amalialaan, het Westerwoud en het Groenewoud. Bij elk van deze agendapunten stelt Mulder dat er geen nieuwe informatie wordt gegeven over de te verkopen kavels. Dat is triest. Er worden alleen wat boekhoudkundige acties uitgevoerd, maar de reële risico’s worden niet verwerkt. Als vervolgens ook nog blijkt dat de wethouder de twee kavels die dit jaar verkocht zouden moeten zijn op de Amalialaan gewoon doorschuift naar vorig jaar, wordt de indruk bevestigd dat hier vooral wensdenken een rol speelt. Dat kan niet! Helaas ziet de wethouder niet in waarom de grexen niet zouden kloppen, hij meent dat ze zijn gebaseerd op reële verwachtingen. Alleen over de grex van het Westerwoud valt wat positiefs te zeggen: de risico-verwachting van De Camp en de rest van het Westerwoud worden uit elkaar getrokken. Iets waar de SGP altijd voor is geweest, maar nu opeens , met voortschrijdend inzicht van het college, gebeurt.

Deze drie stukken zijn doorverwezen naar de Raad van 19 december. U hoort nog van de SGP.

Toekomst

De structuurvisie Woudenberg Oost is in de ogen van de SGP een voorbarig initiatief. Op zichzelf is het geen gek idee, maar het komt te vroeg. Als er al in 2018 gebouwd moet gaan worden, betekent dat in de opinie van de SGP bouwen voordat het nodig is. Dhr. Mulder stelt ook op dit punt een aantal vragen. Allereerst waarom de gemeente geen vaste planeconoom in dienst heeft, daarnaast of de gemeente wel vrij is op het gebied van Spoolderberg (het gebied ten oosten van de Zegheweg). Ook stelt Mulder dat het bedrag heel onzeker is, terwijl het project in de bijlage een ‘avontuur van Woudenberg’ wordt genoemd. Dat voelt voor de SGP wat eng aan. Ook stelt Mulder vragen over het consumentenplein.

Wat wil de SGP op dit terrein? De SGP stelt splitsing van het plan voor. Eerst moeten we kijken naar de N224 en het bedrijventerrein. Als dat is afgerond kunnen we verder kijken naar de woningen. Op dit moment heeft Woudenberg nog kavels genoeg liggen om in de verkoop te doen.

Wethouder G. A. de Kruijf blijkt weinig van de kritiek te begrijpen. Hij vindt het geheel helemaal geen avontuur en volgens hem is het project echt nodig. Ook een vaste planeconoom vindt hij niet nodig. In feite legt de wethouder de kritiek van de SGP naast zich neer.

Ook op dit punt hoort u meer van de SGP in de Raad.

 

Meer informatie over het grondbeleid van de gemeente Woudenberg?

http://woudenberg.sgp.nl/Actueel/Uitleg%20Woudenbergs%20grondbeleid.wli#content