HomeNieuwsReactie SGP begroting

Reactie SGP begroting

Publicatiedatum: 15 okt. 2013

Er moet wat gebeuren!

Het is de vierde en laatste keer van deze raadsperiode dat we onze algemene beschouwingen geven over de begroting die voor ligt. En dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de toestand zorgelijk is. Dat vinden wij omdat de financiële positie van de gemeente verslechterd is en er grote uitdagingen op ons af komen die met name de zwakkeren direct raken.

Het is niet voor niets dat aan de bevolking gevraagd is deel te nemen aan de bezuinigings-dialoog. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. En dat kunnen best wel eens pijnlijke keuzes worden.

Steeds meer taken worden vanuit Den Haag overgeheveld naar de gemeenten. De bijbehorende zak met geld is vaak minder ruim gevuld dan destijds in Den Haag. En als we dan de voorzieningen op hetzelfde niveau willen handhaven vraagt het veel inventiviteit en een hoge mate van efficiënt werken.

Er zal op ons allen een beroep worden gedaan. En dan bedoelen wij niet alleen in de financiële zin maar ook als het gaat om informele zorg zoals mantelzorg. Omkijken naar elkaar wordt van ons gevraagd. Dat hoeft niet erg te zijn. De naaste liefhebben als onszelf zijn voor veel mensen, en zeker voor christenen, bekende woorden uit de hoofdsom van de Wet door God gegeven. We zijn geroepen om hier metterdaad invulling aan te geven.

Als SGP fractie voelen we ons geroepen om ieder raadsbesluit nauwkeurig te wegen. Niet alleen op de inhoudelijke gevolgen maar ook op de financiële consequenties. Daarom hebben we bijvoorbeeld tegen de verhoging van de rioolheffing en het Cultuurhuis gestemd. Effectief en efficiënt werken is van groot belang. De gemeente is er voor de burger en dient haar taken goed en met zo min mogelijk kosten uit te voeren.

Wij zullen daarom tijdens deze begrotingsronde en ook als de bezuinigingsvoorstellen behandeld zullen worden kritisch kijken wat wel en niet tot de kerntaken de gemeente behoort. Daarbij hoort ook het hanteren van het profijtbeginsel. Wij zijn van mening dat het kan voorkomen dat we straks een hogere bijdrage moeten betalen als we bepaalde zaken in stand willen houden. De kool en de geit sparen gaat immers niet.

Daarbij beseffen we dat het een grote verantwoordelijkheid is om dit op een goede wijze te doen en ieders belang zuiver te wegen.

 

De SGP fractie