HomeNieuwsRaad besluit over Bezuinigingsdialoog

Raad besluit over Bezuinigingsdialoog

Publicatiedatum: 18 jul. 2013

Nadat in de commissievergadering van 2 juli 2013 de Bezuinigingsdialoog is besproken, moest er op 11 juli besloten worden wat Woudenberg echt gaat doen. De heer Van Bentum spreekt namens de SGP.

‘De magere jaren zijn voor Woudenberg aangebroken. We moeten de broekriem gaan aanhalen. De keuzes die genomen moeten worden, gaan pijn doen en het is daarom van belang dat we daarmee verantwoord omgaan, met het oog op de belangen van alle burgers’, aldus Van Bentum.

De Bezuinigingsdialoog is niet de route die de SGP zou kiezen, maar zij zal dit plan om het voordeel van de twijfel te geven. Toch vindt de SGP de kosten (75.000 euro) te hoog en de onderbouwing te zwak. De fractie wenst daarom achteraf een calculatie van de kosten.

De SGP heeft geen steekhoudende argumenten gevonden om haar mening wat betreft het op laten lopen van de boekwaarde van de gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Daarom diende de SGP-fractie donderdag een amendement in. De SGP stelt, in navolging van het advies van de accountant, voor om de boekwaarde van deze gronden niet op te laten lopen en daarmee het streefbedrag voor de bezuinigingen van 7 ton naar 9,8 ton te brengen, waardoor geld vrijkomt om deze boekwaarde niet op te laten lopen.

Na advies van de wethouder besluiten de fracties GBW, SGP, CDA en CU een amendement van de GBW om te bouwen, waardoor het SGP-amendement  wordt samengevoegd met het GBW-amendement. Hierdoor wordt het streefbedrag van 7 ton naar 8,5 ton gebracht, waardoor de mogelijkheid ontstaat de rentetoerekening van de niet in exploitatie genomen gronden kan worden beëindigd. De verdeling van de bezuiniging is daardoor als volgt: 335.000 euro voor Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen en eveneens voor Wonen en leefomgeving. Daarnaast 180.000 euro voor Sport, cultuur en recreatie. De heer Van Bentum trekt hierop zijn amendement in.

Verder spreekt de SGP haar steun uit voor het voorstel van de GBW om de vergoeding van de gemeenteraadsleden met 10% te verminderen, om zo te delen in de pijn van de Raad.

Het amendement van GBW, SGP, CDA en CU werd aan het eind van de vergadering aangenomen, met alleen de PvdA tegen.