HomeNieuwsPersbericht afscheid Jan van den Dool

Persbericht afscheid Jan van den Dool

Publicatiedatum: 14 mrt. 2020

Raadslid Jan van den Dool (SGP) zal in april 2020 zijn rol als lid van de Woudenbergse gemeenteraad beëindigen. Dit is vandaag door het bestuur aan de SGP-leden in Woudenberg meegedeeld. Het is een persoonlijk besluit van Jan dat hij na een proces van wikken en wegen met pijn in het hart heeft genomen. Hij heeft moeten concluderen dat een goede invulling van het raadslidmaatschap niet meer te combineren valt met zijn huidige gezins- en werksituatie. Sinds 2014 is Jan raadslid voor de SGP in Woudenberg. Zijn aandacht is in de fractie vooral uitgegaan naar het Sociaal Domein. Jan van den Dool: ‘Ik heb de samenwerking in onze fractie, maar ook met de andere raadsfracties en met het college, als prettig ervaren. Met dankbaarheid zie ik terug op het vertrouwen dat in mij gesteld is. Zowel inhoudelijk als qua dynamiek heb ik die zes jaar genoten van het raadswerk en zal dit zeker gaan missen.’

Jan van den Dool zal worden opgevolgd door Henry van Veldhuizen, de nummer vier van de kieslijst van 2018. Henry van Veldhuizen is de afgelopen twee jaar al actief geweest als plaatsvervangend commissielid. Fractievoorzitter Henk-Jan Molenaar: 'Als fractie vinden we het erg jammer dat we afscheid moeten nemen van een ervaren raadslid als Jan. Zijn inbreng en grote deskundigheid op het Sociaal Domein zullen we zeker gaan missen. Anderzijds begrijpen we de afweging goed en zien wij uit naar een intensievere samenwerking met Henry, die met zijn kennis, ervaring en netwerk veel te bieden heeft als raadslid.'

Tijdens de raadsvergadering van 23 april zal afscheid worden genomen van Jan van den Dool en zal Henry van Veldhuizen in zijn plaats worden beëdigd als raadslid.