HomeNieuwsMilieustraat blijft open voor restafval

Milieustraat blijft open voor restafval

Publicatiedatum: 22 nov. 2016


Het college stelde tijdens de commissie voor om voortaan geen grof huishoudelijk restafval toe te laten op de Milieustraat. De SGP had daar grote moeite mee. Tijdens de raadsvergadering kwamen twee amendementen langs: één van Gemeentebelangen. In dat amendement werd voorgesteld om met een pasjessysteem te werken. Volgens de andere fracties is dat praktisch onuitvoerbaar en lopen we het risico een diftarlek te creëren op deze manier. Het tweede amendement kwam van de SGP en behelsde het aanschaffen van een weegbrug om zo de milieustraat geheel open te kunnen houden en een diftarlek te voorkomen.