HomeNieuws'Meer oog voor identiteit zorg'

'Meer oog voor identiteit zorg'

Publicatiedatum: 7 mei 2014

       Omdat SGP-Raadslid Henk Jan Molenaar deze dag jarig is, wordt de commissie getrakteerd op een heerlijke koek bij de koffie.

In de rondvraag stelt de fractievoorzitter drie vragen. Hij vraagt naar de voortgang van de scholenhuisvesting. Dit blijkt op schema te liggen. Verder vraagt Molenaar naar de mogelijkheden om Europees geld te krijgen voor de N224 en de N226. Volgens de wethouder is dit in principe niet mogelijk, maar zal hij het voorleggen aan de provincie. Tenslotte vraagt Molenaar naar de 500.000 euro die nog steeds uit IJsland terug moet komen. De wethouder verwacht het bedrag nog altijd terug.

SGP-er Van den Dool vraagt n.a.v. het verslag van de wethouder met de omwonenden van het Beaufortpark of er wel goed is omgegaan met documenten uit het verleden. De wethouder geeft aan dat het verslag onterecht de indruk wekt dat er fouten zijn gemaakt.

N.a.v. het beleidskader voor de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO voert Jan van den Dool het woord voor de SGP. Het beleidskader noemt hij ambitieus en realistisch. Wel heeft hij vragen bij de aandacht voor identiteitsgebonden zorg. Veder stelt hij vragen over het voortbestaan van het persoonsgebonden budget en over de eventuele risico’s. Wat betreft de 200.000 euro die wordt gereserveerd voor eventuele risico’s, merkt dhr. Van den Dool op dat de SGP liever had gezien dat het geld uit de algemene reserve werd gehaald in plaats van het geld direct maar uit de zorgbegroting te halen, zodat die daar de komende jaren onder gebogen gaat.

Over de nieuwe begraafplaatsverordening stelt Henk Jan Molenaar een tweetal vragen. Hij vraagt of de administratie van de begraafplaats intussen op orde is, dit blijkt het geval. Verder blijkt in antwoord op een vraag van Molenaar dat de tarieven voor 2015 worden vastgesteld, maar daarbij ook kunnen wijzigen. Tenslotte adviseert de SGP-er de 600 euro extra kosten voor een begrafenis op zaterdag terug te brengen.

Aan het eind van de avond komen de grondexploitaties weer aan de orde. Omdat Jan Mulder voorzitter van de vergadering is, voert fractievoorzitter Molenaar het woord op dit punt. Hij refereert kort aan de weerstand die zijn fractie vorig jaar tegen de exploitaties had, stelt vast dat er forse verbeteringen zijn doorgevoerd en stelt een aantal vragen. Hij vraagt zich af of het wel verstandig is 61 dure kavels beschikbaar te hebben. Hij vraagt de wethouder of er mogelijkheden zijn om ook goedkopere kavels aan te bieden of de mogelijkheid te bieden hoger te bouwen. Op deze manier zouden we marktgerichter kunnen werken. Op dit punt zegt de wethouder niets toe te kunnen zeggen.

Verder worden nog vragen gesteld over de Jeugdbrandweer en de startersleningen.