HomeNieuwsKorte vergadering

Korte vergadering

Publicatiedatum: 26 mrt. 2015

Na verduidelijkende vragen en de antwoorden daarop van het college in een memo, kan de SGP instemmen met het bestemmingsplan Groenewoud. Raadslid Mulder: ‘Met deze informatie moeten we het doen en dus zullen we instemmen.’

Bij de herziening van de grondexploitatie van het Groene Woud ligt dat een tikje anders. Henk Jan Molenaar voert op dit onderwerp het woord namens de SGP en geeft aan dat de fractie grote zorgen heeft over de grondexploitatie. Deze zorgen worden gesterkt door het feit dat we jaar op jaar de verkoopprognoses niet hebben gehaald. Er is sprake van een structureel optimisme. Wij hebben de indruk dat een probleem jaar op jaar vooruit geschoven wordt. We moeten als Raad onze controlerende taak goed uitvoeren. We weten allemaal dat we op dit moment een moeilijke bodemmarkt hebben. We zien daarom uit naar een robuuste grondexploitatie, die tegen een stootje kan. De SGP heeft vooral twee concrete zorgen. In de eerste plaats geeft het college aan dat er een kans ligt in het Groene Woud, maar het daarbij behorende risico wordt wel benoemd, maar niet ingecalculeerd. De risicoanalyse is daarmee niet compleet. Verder wordt er wel gesproken over sociale huurwoningen, maar worden ook hiervan de kosten niet ingeboekt. Als SGP kunnen we daarom niet instemmen. Het voorstel wordt met 11 stemmen voor en de drie SGP-stemmen tegen aangenomen.

De grondexploitatie van de Amalialaan kan wel op de steun van de SGP rekenen. Hier zijn dingen realistischer neergezet. Ook zijn hier de kansen en risico’s, voor zover de SGP-fractie dat kan zien, goed in kaart gebracht. Daarom kan de SGP met deze exploitatieopzet wel instemmen en wordt deze unaniem aangenomen.