HomeNieuwsInbreng SGP-fractie op 25 juni

Inbreng SGP-fractie op 25 juni

Publicatiedatum: 27 jun. 2014

Aan het begin van de avond stelt raadslid Mulder een vraag over een overleg rond het Henschotermeer. Hij vraagt de wethouder wat hij bedoelt met een ‘positief verlopen’ overleg. Er blijkt één lijn te zijn met betrekking tot de toekomst van het Henschotermeer.

Over het bestemmingsplan Stationsweg West 87 voert namens de SGP Jan Mulder het woord. Hij vraagt zich af hoe de voors en tegens zijn afgewogen. Ook geeft hij aan te hopen dat er oplossingsgericht wordt gedacht. Dit met betrekking tot de klachten die zijn binnengekomen. Ook stelt hij nog een paar praktische zaken aan de orde. Bij het bestemmingsplan Stationsweg Oost 194 stelt Mulder dat het een zorgelijke ontwikkeling is als ondernemers er op voor uit gaan door de regels te negeren. Verder vraagt hij zich af hoe serieus het college is omgegaan met de bezwaren van de provincie.

Over de Spoorlaan voert Henk Jan Molenaar het woord. Hij noemt het positief dat in het bestemmingsplan ruimte komt voor nieuwe bedrijvigheid. Hij vraagt zich af of is overwogen het plangebied door te trekken tot de N224. Dit blijkt het geval en zal in de toekomst nog gebeuren. Verder merkt hij op dat er veel draagvlak is voor het bestemmingsplan. Wel vraagt hij zich af hoe het komt dat de VRU pas laat is gekomen met de aanscherping. Is er geen standaardprocedure? De opbrengst valt de SGP-fractie tegen. Molenaar vraagt zich af wat de reden is van deze minimale winst. Tot slot vraagt Molenaar naar de verbinding van dit plan met het Masterplan Woudenberg-Oost.

Bij de vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet voert Jan van den Dool het woord namens de SGP. Zijn belangrijkste vraag betreft de inzet van de BOA. Uit het stuk blijkt dat er ruimte is voor 0,1 fte. Van den Dool vraagt zich af of dit in de toekomst uitgebreid kan worden en waarom er voor gekozen is om de BOA zo beperkt in te zetten. Verder hoopt hij dat het college de risico’s kan concretiseren.

Aan het eind van de avond is het duurzaamheidsplan aan de orde. Jan Mulder voert namens de SGP het woord. Net als veel andere fractie legt hij de vinger bij het vage karakter van het plan. Graag ziet hij wat concretere agendapunten. Verder stelt hij voor in elk raadsvoorstel een alinea duurzaamheid op te nemen om e.e.a. te concretiseren. Het laatste voorstel wordt raad-breed gedragen. De wethouder zegt toe dit mee te nemen. Het voorstel om mee te werken aan de duurzaamheidsprogramma’s van FoodValley vindt helaas minder bijval.