HomeNieuwsHet consumentenplein

Het consumentenplein

Publicatiedatum: 7 apr. 2015

De commissievergadering begint met een presentatie van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarna volgt een vragenronde en een mededeling van wethouder De Kruif. Dan volgt de behandeling van het collegebesluit aangaande het consumentenplein. Deze houdt in dat het college instemt met de verplaatsing van de Hoogvliet en de Kwantum naar de Kop Spoorzone. Verder geeft het college geen toestemming voor de verplaatsing van Aldi naar ditzelfde plein.

Op dit onderwerp spreken maar liefst vijf mensen in. Als eerste Bertus Brouwer als consument. Hij pleit voor een mooi consumentenplein (met de Aldi) aan de rand van Woudenberg. Daarna spreekt dhr. Wagteveld van Woudenberg Vastgoed in. Ook hij pleit voor een consumentenplein met Aldi en somt allerlei bedreigingen op die komen kijken bij het niet doorgaan van deze verplaatsing. Namens Hoogvliet spreekt dhr. Schreuder in. Hem is het om het even of de Aldi vertrekt naar het consumentenplein. Wel geeft hij aan dat snelheid nu geboden is. Namens het Bureau Stedelijke planning voert dhr. Hooft het woord. Hij geeft aan dat de second opinion feitelijke onjuistheden vertoont en dat de verplaatsing van de Aldi veel positiever is dan een vertrek van Aldi naar bijvoorbeeld Scherpenzeel. Ten slotte spreekt Bert Geijtenbeek in namens de DES. Hij staat diametraal tegenover de vorige insprekers. Dat de Aldi niet naar het consumentenplein gaat, vindt hij heel goed, maar een verplaatsing van Hoogvliet en Kwantum ziet hij niet zitten. Wat hem betreft, vertrekt Hoogvliet naar een andere plaats in de regio.

Na de insprekersronde voeren de fracties het woord. Namens de SGP wordt het woord gevoerd door Jan Mulder. Eerst gaat hij in tegen GBW-raadslid Marco van der Hoef. Van der Hoef laat nog altijd onduidelijkheid bestaan over de wenselijkheid van een mogelijk vertrek van de Aldi naar de Kop Spoorzone (het consumentenplein). Voor de SGP is niet duidelijk hoe de GBW het voorliggende plan van het college precies ziet.

Namens de SGP geeft Mulder aan dat hij instemt met verplaatsing van Hoogvliet en Kwantum. Wel heeft hij daarbij de volgende wensen:

  • Wij zien graag dat er naast de Hoogvliet en de Kwantum alleen bedrijvigheid zal zijn op het bedrijventerrein.
  • Wij willen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met veiligheid. We willen vooraf aangetoond zien dat het om een veilige plek gaat. Een en ander in verband met het BZO-bedrijf dat dichtbij het consumentenplein is gesitueerd.
  • Verder zien wij graag dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat er geen verdere detailhandel wordt toegelaten. Dit moet ook privaatrechtelijk met de betrokken partijen vastgelegd worden.
  • Het bestemmingsplan van de huidige locatie van Hoogvliet moet worden herzien.
  • We willen het centrum de volle aandacht geven. Het consumentenplein (met Hoogvliet en Kwantum) mag er alleen komen als het centrum de aandacht krijgt die het verdient. Ons motto is: Alles wat aandacht krijgt, groeit. Alleen door strijd is vooruitgang te boeken. We moeten het samen gaan doen, want een bos taken verbreek je niet snel en, zoals in het oudste boek van de wereld staat, een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.

Het college onderschrijft, bij monde van Gijs de Kruif, de wensen van de SGP.

Na de behandeling van het consumentenplein staat het integraal veiligheidsplan op de agenda. Namens de SGP voert Jan van den Dool het woord. De SGP is blij met dit plan. Niet voor niets is het ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. De SGP ziet veiligheid als een kerntaak van de overheid. Naast enkele concrete vragen, vraagt Van den Dool aandacht voor de rol van gemeenten als het gaat om ondernemers en veiligheid.

Tot slot is er nog het bestemmingsplan Parallelweg 47. Namens de SGP voert hier opnieuw Jan Mulder het woord. Wat SGP betreft, is het een goed en inovatief plan. Wel vraagt hij aandacht voor mogelijke belemmeringen voor milieuvergunningen voor omliggende agrariĆ«rs en wil hij weten wie er wel en niet zijn benaderd. Ook vraagt hij naar de breedte van de bestemming 'recreatie'. Deze vragen worden naar tevredenheid beantwoord.