HomeNieuwsGeen lading over boord voor de storm

Geen lading over boord voor de storm

Publicatiedatum: 13 okt. 2015

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor enkele gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Helaas hebben gemeenten nog steeds niet exact in beeld wat er de komende jaren precies uitgegeven moet worden. Het college schat enkele tonnen tekort te komen in 2016. Daarom begint het college nu al met een tweetal bezuinigingen en het inzetten van de bestaande reserve. De bezuinigingen betreffen een bezuiniging op de huishoudelijke hulp en een mogelijke eigen bijdrage. Wat de SGP betreft zijn die bezuinigingen veel te vroeg. Wij hebben nog geen feitelijke cijfers en dus zouden we nog niet bij voorbaat moeten bezuinigen. We willen geen lading overboord gooien, voordat we weten hoe groot de storm zal zijn. We bereiden ons wel vast voor op de storm! Aldus Henk Jan Molenaar bij de behandeling van de begroting 2016. De SGP stelt voor om de mogelijke extra kosten voorlopig te dekken uit de algemene reserve en pas als we de exacte cijfers hebben te praten over mogelijke bezuinigingen. Dit moment zou wat ons betreft tegelijk met de Kadernota 2017 moeten zijn. Pas als wij weten hoe groot de storm is, neme we de nodige maatregelen. Naast dit belangrijke punt stelt Molenaar nog een aantal detailvragen. Ook citeert hij Het coalitieprogramma, dat de volgende ambitie heeft opgenomen: ‘De gemeente is betrouwbaar, open en initiatiefrijk en laat dat dagelijks zien in dienstverlening en communicatie.’  Hij vraagt zich ter informatie af waarom maar één wethouder een open spreekuur heeft. De burgermeester geeft aan dat er gekeken is naar wat bij ieder collegelid past, maar dat ieder collegelid voor iedere Woudenberger bereikbaar is.

Naast de begroting werd een bestemmingsplan voor de Voskuilerdijk besproken. Hierbij heeft Jan Mulder namens de SGP opgeroepen tot voorzichtigheid als het gaat om eigenaarsrecht en tot het om tafel gaan van betrokkenen om procedures te voorkomen. Ook werd een procedure behandeld om de Hoogvliet spoedig te verplaatsen. Jan Mulder riep hierbij op tot aandacht voor belanghebbenden. We moeten geen belanghebbenden tegenkomen die het proces niet hebben begrepen.