HomeNieuwsEerste commissie na de zomer

Eerste commissie na de zomer

Publicatiedatum: 10 sep. 2019

In de commissievergadering van 10 september kwam de Zomernota aan de orde. Dat is een tussentijdse rapportage waarin het college informatie geeft over de realisatie van de begroting van 2019. Helaas had het college veel rode cijfers te melden, per saldo een tekort van meer dan 320.000 euro. De SGP heeft hier kritisch op gereageerd. Zo is er een tekort van 242.000 euro op het BTW-compensatiefonds. Heeft het college bij het opstellen van de begroting voor 2019 verkeerde verwachtingen gewekt? Toen werden namelijk geen mogelijke risico's gemeld. 

Afvalverwerking 

Bij de afvalstoffenheffing is een tekort van 199.000 euro. Het college wil deze kosten de komende vier jaar verhalen op de burger, terwijl er al een structurele tarievenstijging gepland staat. De SGP wil eerst meer grip op de zaak voordat we dit soort ingrijpende beslissingen nemen. Gaat deze tariefverhoging het probleem echt oplossen, of gaan we volgend jaar weer een tekort zien en moet het tarief dan wéér omhoog? Wat de SGP betreft moet er eerst naar alternatieven gekeken worden. Andere partijen sloten zich aan bij dit pleidooi van Henk-Jan Molenaar.

Verbouwing gemeentehuis

De offertes zijn fors hoger uitgevallen dan de ramingen, waar de SGP in december al voor gewaarschuwd heeft. Het college heeft hier desondanks niet voldoende rekening mee gehouden. Daarnaast vraagt de SGP zich af waarom de verbouwing van het bordes zo lang duurt.

Regenboogvlag

PvdA-GL had het voorstel om jaarlijks op 11 oktober, zogenoemde coming-out-dag, een regenboogvlag te hijsen bij het gemeentehuis voor LHBTI'ers. De SGP is hiertegen. De Nederlandse vlag staat bij uitstek symbool voor de eenheid van alle Nederlanders en is daarmee de meest inclusieve vlag.