HomeNieuwsEerlijk zullen we alles delen?

Eerlijk zullen we alles delen?

Publicatiedatum: 11 jul. 2014

Op voorstel van SGP-raadslid Jan Mulder besluit de gemeenteraad nog geen besluit te nemen over het bestemmingsplan rond Stationsweg 87. Argumenten daarvoor zijn de onduidelijkheid die nog heerst door de plotselinge wijzigingen na de bespreking in de commissie én het feit dat een aangrenzend project in de afrondingsfase is, waardoor de voorstellen beter gezamenlijk besproken kunnen worden.

Als belangrijkste agendapunt staat op de agenda de kadernota 2014-2018. Maar liefst twintig amendementen worden ingediend. Namens de SGP voert vooral Henk Jan Molenaar het woord. Hij kan na de beantwoording van de vragen instemmen met de nieuwe beleidsvoornemens van het college. Van de oude bezuinigingen steunt de SGP-fractie de bezuiniging op de milieustraat niet. Ook op de BOA en op de Jeugdbrandweer moet niet of minder worden bezuinigd. De SGP steunt om dat te bereiken een amendement van Michel Hardeman (CDA) om de Milieustraat ook op vrijdag open te houden, een amendement van Odile de Man (VVD) om niet op de BOA te bezuinigen en een amendement van Marleen Treep (CU) om fors minder op de Jeugdbrandweer te bezuinigen. Omdat het college de aanvankelijke kaders heeft losgelaten (waarbinnen zorg en welzijn genoeg had bezuinigd en waar in sport, cultuur, recreatie en wonen nog verder moest worden gesneden), dient de SGP-fractie een amendement ‘Eerlijk zullen we alles delen’ in. Het amendement stelt voor niet te bezuinigen op onderwijsbegeleidingsgelden, niet op alcoholpreventie en ook niet op de schuldhulpverlening. Het geld dat hierdoor misgelopen wordt, moet alsnog uit de twee andere programma’s gehaald worden. Deze verdeling heeft de Raad zelf vastgesteld! Dit nu loslaten is hetzelfde als spelregels aan het einde van de wedstrijd veranderen. Helaas blijkt dat er geen meerderheid is voor dit amendement, waarop Molenaar een nieuw amendement indient, waarin alleen gesteld wordt dat de bezuiniging op de onderwijsgelden niet doorgaat. Ook dit amendement krijgt geen meerderheid. Wel wordt een amendement van GBW aangenomen om deze bezuiniging voorlopig niet door te laten gaan.

Verder steunt de SGP een amendement van Odile de Man (VVD) om het weerstandsvermogen eerlijker te berekenen. Op dit moment neemt het college onbenutte belastingcapaciteiten mee in de berekening van dat weerstandsvermogen. Daardoor is deze hoger dan de feitelijke balans tussen risico’s en reserves. Deze ongezonde situatie wordt door VVD en SGP gehekeld. Helaas blijkt ook voor dit amendement geen meerderheid.

Welke bezuinigingen zijn geannuleerd?

Het nieuwjaarsfeest blijft gefinancieerd door de gemeente (zonder steun van de SGP), de BOA blijft volledig gehandhaafd (met steun SGP), de jeugdbrandweer blijft bestaan met financiële steun gemeente (met steun SGP), de milieustraat blijft open op vrijdag (met steun SGP), de bezuiniging op speelvoorzieningen vervalt (met steun SGP), op de cultuurcoördinator wordt minder bezuinigd (zonder steun SGP), er wordt voorlopig minder bezuinigd op sport (onder protest van de SGP; dit is niet de afspraak), er wordt voorlopig niet bezuinigd op onderwijsbegeleidingsgeld (met steun SGP, hoewel het woordje ‘voorlopig’ niet onze steun heeft) en op de volkstuinen wordt ook minder bezuinigd (met steun SGP).