HomeNieuwsEen nieuwe coalitie

Een nieuwe coalitie

Publicatiedatum: 4 jun. 2014

 ‘De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in Woudenberg buitengewoon hoog. Blijkbaar leeft de democratie. Gezien de uitslag was het logisch dat Gemeentebelangen Woudenberg voortrekker zou zijn. Voor de SGP was er sprake van forse stemmenwinst, maar de restzetel van de vorige keer werd een net-niet-restzetel.

Allereerst is een compliment in de richting van GBW op zijn plaats voor de vormgeving van het proces. De verschillende gesprekken verliepen in een goede sfeer. Al na het eerste gesprek bleek dat we er inhoudelijk uit zouden kunnen komen. We staan voor grote decentralisaties en voor de uitwerking van de Bezuinigingsdialoog. Daarom wilden wij graag een brede coalitie met een breed draagvlak. GBW-SGP (60% van de stemmen) leek ons de ideale optie. We blijven het onbegrijpelijk vinden dat GBW gekozen heeft voor het CDA (nauwelijks 50%). We hadden wel wat meer met de uitslag kunnen doen. De vraag dringt zich op of u de bevolking wel serieus neemt. De eerder genoemde optie had gezorgd voor een breder draagvlak en meer recht aan de uitslag. De democratie zou dan ook leven in deze raadszaal.  Waarom is er gekozen voor continuïteit boven afspiegeling?

In het coalitieakkoord staat maar een beperkt aantal concrete dingen. Vooral intenties. De hele Raad kan een nog concreter programma maken dan deze twee partijen. Dat biedt natuurlijk voor de SGP ook kansen. Mogen wij dit programma zien als een uitgestoken hand?  Kunnen wij er ook vanuit gaan dat de voorstellen van de SGP ook serieus opgepakt gaan worden?’

Na deze toespraak stelde Molenaar een aantal concrete vragen over het bestuur, de identiteitsgebonden zorg, de financiën, de zondagsrust en het dorpshart met betrekking tot het consumentenplein.

Namens GBW en CDA geeft Marko van de Hoef antwoord op de vragen en gaat hij in op het betoog van Molenaar. Voor de SGP was vooral de toezegging van belang dat de komende jaren een grote rol is weggelegd voor de oppositie. Ook hebben we de opmerking meegenomen dat onze gemeente aan het begin van de coalitieperiode financieel gezond is.

Bij de ingekomen stukken worden verschillende vragen gesteld door Jan Mulder.

Bij de behandeling van het Beleidskader Transitie Sociaal Domein voert SGP-er Jan van de Dool het woord. Over het algemeen staat de SGP achter het stuk. Uit het stuk spreekt realisme en ambitie. Het gaat uit van eigen kracht van de burger. Wel zijn de ontwikkelopdrachten van groot belang.

Van de Dool stelt het college vragen n.a.v. het stuk over identiteitsgebonden zorg, over het centraal zorgloket dat er gaat komen en over de rol van mantelzorgers en kerken. Vervolgens dient hij een amendement in om de ongeveer 2 ton aan risico’s onder te brengen in de Algemene Reserve en niet, zoals het college voorstelt, in de begroting van de zorg. In dat laatste geval staat die begroting namelijk jarenlang onder stevige druk. Helaas wordt het amendement met de grootst mogelijke minderheid (7 stemmen voor) verworpen (8 stemmen tegen).

Bij de verordening startersleningen dient de SGP-fractie een motie in die oproept om vast te houden aan de bindingseis voor startersleningen. Dit betekent dat alleen Woudenbergers in aanmerking komen voor een starterslening. De motie wordt unaniem aangenomen.

Deze avond stemt de SGP voor de grondexploitaties van de Amalialaan en die van het Groenewoud, maar tegen die van het Westerwoud omdat bij de laatste sprake is van te weinig daadkracht, terwijl bij de eerste twee behoorlijke verbeteringen zijn doorgevoerd.