HomeNieuwsDiscussie over parkeren

Discussie over parkeren

Publicatiedatum: 20 apr. 2017

Tijdens de Raad van april ontstond er een brede discussie over parkeren in Woudenberg.

Aanleiding was het bestemmingsplan Voorstraat 30-32. In dat bestemmingsplan zijn 10 parkeerplekken gerealiseerd. 7 binnen het plangebied zelf en 3 parkeerplaatsen grenzend daaraan. Die 3 plekken zijn bestaande parkeerplaatsen. De SGP kan dit voorstel van harte steunen. Het is precies het beleid dat we voorstelden bij de behandeling van een eerder bestemmingsplan, dat van de Prins Hendrikstraat.

Opvallend was dat Gemeente Belangen Woudenberg opeens van mening veranderd bleek. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Prins Hendrikstraat zag GBW geen noodzaak te garanderen dat het minimum aantal parkeerplaatsen zou worden gerealiseerd op of direct aan het plangebied en stemde de fractie tegen een SGP-amendement met zo'n strekking. Nu blijkt opeens dat GBW niet tevreden is met een zelfde voorstel voor de Voorstraat. In de commissie ging GBW er hard in. Ook in de Raadsvergadering hield men vast aan die lijn. Hier pleitte men ervoor dat de bestaande parkeerplaatsen moesten worden betaald door de projectontwikkelaar. Dat is een uiterst ongebruikelijke manier van handelen, wat door de wethouder duidelijk werd toegelicht. Na een korte schorsing stemde GBW, net als CDA, VVD en SGP voor het voorstel.

De ChristenUnie en PvdA stemden beiden tegen. CU omdat zij er een onrechtvaardigheid in zagen dat de ontwikkelaar de 3 bestaande parkeerplaatsen cadeau krijgt en de PvdA omdat ze sociale woningen en duurzaamheid missen in het bestemmingsplan.