HomeNieuwsDiscussie over kadernota

Discussie over kadernota

Publicatiedatum: 21 jun. 2017

De avond van dinsdag 20 mei stond in het gemeentehuis in het teken van de Jaarrekening, de verantwoording van de afgelopen jaren, en de Kadernota, een belangrijk document voor de komende jaren.

Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde. De raadsfracties proefden elkaars nieren en er werd stevig gediscussieerd. De sfeer was goed. Ook de SGP stelde een aantal belangrijke punten aan de orde.

  • Zondagsopenstelling. Naar aanleiding van een opmerking van de Gemeentebelangen (GBW) in de algemene beschouwingen ontstaat er een discussie over de zondagsopenstelling van winkels. GBW kondigde in de algemene beschouwingen een eigen onderzoek aan naar draagvlak voor zondagsopenstelling onder ondernemers en bevolking. Daar werd door verschillende partijen verbaasd op gereageerd. Waarom wacht GBW niet gewoon het onderzoek van de DES af? Uitkomst van de discussie is dat GBW zich tot de verkiezingen houdt aan het coalitieakkoord en in de aanloop naar de verkiezingen een eigen onderzoek start.
  • Meer samenwerken met Food Valley. Op dit moment werken we vooral samen met gemeenten rondom Amersfoort. Dat is op zichzelf niet bezwaarlijk en moet wat de SGP betreft ook de komende tijd gewoon doorgaan. Er zijn echter onderwerpen waarvan wij denken dat het goed is om de focus te verleggen in de richting van de (kleinere) omliggende gemeenten, zoals Renswoude. Deze gemeenten werken veel samen binnen de regio Food Valley. Onze fractie wil graag een onderzoek naar mogelijkheden voor meer samenwerking met Food Valley.
  • Invoering van de Omgevingswet. Over de invoering van de Omgevingswet is nog ontzettend veel onzeker. Er worden in de kadernota grote bedragen gereserveerd voor de invoering van deze wet. Dat vindt de SGP-fractie prematuur. Er ontstaat een verwarde discussie waarin temeer duidelijk wordt hoe veel nog onduidelijk wordt.