HomeNieuwsDiscussie Diftar

Discussie Diftar

Publicatiedatum: 9 mrt. 2016

Een belangrijk agendapunt van de commissie in maart was de afvalverzameling. Het college stelde voor om het ophalen van afval voortaan via de ROVA te regelen. Dit betekent concreet dat restafval voortaan een keer in de vier weken wordt opgehaald. Door strikte scheiding moet de afvalstroom terug te dringen zijn. De SGP legde de vinger met name bij de communicatie: het is van belang dat het college deze keuze helder communiceert en goed motiveert in de richting van de inwoners. Daarnaast werd duidelijk de nadruk gelegd op concrete gevolgen voor de inwoners (stinkende kliko¬ís, nadelen voor grote gezinnen en chronisch zieken). Verder stelde Henk Jan Molenaar een aantal vragen over de tarieven. Voor de SGP lijkt het logisch dat de afvalstoffenheffing afneemt als de afvalstromen afnemen. Verder legde Henk Jan Molenaar de vinger bij het proces. Hij gaf aan het jammer te vinden dat er eerst is gekozen voor het proces van gedifferentieerde tarieven en nu pas voor de manier waarop. We worden zo min of meer voor het blok gezet. Tot slot ging hij nog in op een mogelijk exit scenario.