HomeNieuwsDigitale commissie: SGP komt op voor burgerparticipatie

Digitale commissie: SGP komt op voor burgerparticipatie

Publicatiedatum: 6 mei 2020

Ondanks dat er geen fysieke vergaderingen kunnen plaatsvinden, gaat de gemeentepolitiek wel door. Voor het eerst in de geschiedenis vergaderde de raadscommissie op 6 mei daarom op digitale wijze. Naast een mogelijke voucherregeling voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis, kwamen de bestemmingsplanwijziging Koningin Julianaplein en de herinrichting van het kruispunt Europaweg|Stationsweg-West|Laan 1940-1945 aan de orde.

Voucherregeling voor bedrijven
Vanwege de coronacrisis hebben veel bedrijven het moeilijk. Met name het tekort aan liquiditeit kan zorgen voor grote problemen. Jan Mulder vroeg daarom bij het college aandacht voor een voucherregeling voor bedrijven, zoals die in sommige gemeentes wordt toegepast. Bedrijven kunnen dan bij de gemeente een voucher krijgen voor een financiële analyse door een lokale accountant, zodat ze met een passend plan en gericht advies een lening kunnen aanvragen bij de bank. Het college gaf aan dat het deze optie gaat bekijken en beoordelen.

Appartementen Kon. Julianaplein
De SGP vindt het goed dat het voormalige bibliotheekgebouw aan het Koningin Julianaplein omgebouwd gaat worden naar een appartementencomplex. Er is een grote behoefte aan woningen en het is mooi dat er eindelijk iets gedaan gaat worden met het leegstaande pand. Vanaf 2017 heeft het college al een zogenoemde wijzigingsbevoegdheid om hier 15 woningen te laten bouwen. Nu ligt er een plan om 30 woningen te bouwen (met drie bouwlagen) op een groter oppervlak dan eerst voorzien. Jan Mulder: “Onze fractie heeft er grote moeite mee dat er geen noemenswaardige participatie van de buurt is geweest. Het feit dat er 18 zienswijzen zijn ingediend en 13 insprekers zich hebben gemeld bij de raadscommissie, laat zien dat de buurtbewoners onvoldoende zijn meegenomen in het proces.” In 2017, toen de eerdergenoemde wijzigingsbevoegdheid op tafel lag, hebben wij met steun van VVD en PvdA al een amendement ingediend om dit soort situaties te voorkomen. Toen was er helaas geen meerderheid voor ons amendement. Verder vinden wij het onbegrijpelijk dat het college niet kan uitleggen waarom het aantal woningen verdubbeld moet worden van 15 naar 30, terwijl de kaders zo recent in 2017 zijn vastgesteld. Daarom moeten de gemeente en de projectontwikkelaar wat ons betreft terug naar de tekentafel, om samen met omwonenden naar alternatieven te kijken.

Kruispunt Europaweg|Stationsweg-West|Laan 1940-1945
Het college is voornemens om aan het kruispunt Europaweg|Stationsweg-West|Laan 1940-1945 een rotonde te realiseren en van de Laan 1940-1945 een eenrichtingsweg voor auto’s te maken tot de kruising met de Nijverheidsweg. Jan van den Dool gaf het college enkele wensen en bedenkingen van onze fractie mee. “Het valt ons op dat er enkel wordt gekeken naar dit kruispunt en dat er geen bredere gebiedsbenadering wordt gekozen, terwijl er toch ingrijpende verkeerswijzigingen zijn. Daarom willen wij dat het college breder kijkt, bijvoorbeeld naar een eerdere oversteek op de Stationsweg-West om dit kruispunt te ontlasten. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de omwonenden en belanghebbenden, zoals de Wartburg-school en de nieuw te bouwen PKN-kerk, te informeren en te laten meedenken.” Verder zou het goed zijn als het college zou onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om een fietsstraat in te stellen in Laan 1940-1945. Tot slot riep Jan van den Dool het college op om te onderzoeken hoe fietsers meer gestimuleerd kunnen worden om de juiste route te nemen, bijvoorbeeld door het plaatsen van stoepranden.