HomeNieuwsDe vakantie is voorbij

De vakantie is voorbij

Publicatiedatum: 8 sep. 2015

Na mededelingen vanuit het college stelt Jan Mulder namens de SGP nog eens de situatie rondom de N224 aan de orde. Hij roept de wethouder nogmaals op om de bewoners goed bij de processen te betrekken.

Na de rondvraag ontstaat er een discussie over het gebruik van het Cultuurhuis op zondag. Het college heeft besloten dat de Coalitie tegen Eenzaamheid voortaan eenmaandelijks gebruik mag maken van het Cultuurhuis. De SGP-fractie betreurt het dat het college niet langer vasthoudt aan de regel dat op zondag alleen incidenteel gebruik gemaakt mag worden van het Cultuurhuis. Het werk van de Coalitie is heel goed, maar publieke gebouwen zijn wat de SGP betreft op zondag gesloten. Daarop heeft de overheid rechtstreeks invloed.

 Bij de behandeling van de zomernota roept Henk Jan Molenaar het college op om voortaan voorzichtiger te zijn met het inschatten van de risico’s, als het gaat om de algemene uitkering vanuit de Rijksoverheid. Verder stelt hij wat feitelijke vragen over kwesties rond de zorg en woningbehoefte. Ook vraagt hij aandacht voor het toegenomen aantal vernielingen.

Als het gaat over het Henschotermeer, voert Jan Mulder het woord. Er ligt een mooi plan op tafel over de ontwikkelingskaders van dit gebied. De SGP heeft een vijftal wensen: dit gebied moet gekoesterd worden; het is een mooi gebied. Daarnaast moet de veiligheid geborgd worden. Als derde: het Henschotermeer moet open blijven. Het vierde: de zaak moet duurzaam in stand gehouden worden, maar het hoeft de gemeente geen geld op te leveren. Geen Henschotermeer als melkkoe! Tot slot wat over de EHS-structuur: Deze structuur moet gerespecteerd worden. Als iemand echter toch op de EHS wil bouwen, moet dat kunnen als hij dat gebied elders compenseert. Dat is de lijn die het college nu voorstelt. De SGP is daar blij mee en hoopt dat deze lijn verder kan worden uitgebreid naar bijvoorbeeld onze agrariërs.

Aan het eind van de vergadering vraagt Jan van den Dool opnieuw aandacht voor het hele WMO-proces, waarbij hij speciale aandacht vraagt voor de rol van het sociaal team.