HomeNieuwsCommissievergadering 10 september

Commissievergadering 10 september

Publicatiedatum: 11 sep. 2013

SGP-raadslid Jan Mulder stelde in de Rondvraag een tweetal vragen aan het college. Allereerst vroeg hij of de administratie van de graven intussen op orde is. Oud-wethouder Schreuder had dit toegezegd. Omdat wethouder De Kruijf dit niet paraat heeft, gaat hij dit navragen. Verder stelde hij een technische vraag over het tijdstip van de actualisatie grondexploitatie.

Bij de behandeling van het evenement dat plaatsvond op 20 april jl. bij het Henschotermeer, gaf fractievoorzitter Van Bentum aan dat hij tevreden is over veiligheid rondom het evenement, maar dat hij nog altijd van mening is dat dit soort evenementen hier niet horen, zeker niet in het broedseizoen.

Mulder vroeg bij de behandeling van fase-5 van het Groenewoud nadrukkelijk aandacht voor het belang van goedkope woningen voor bijvoorbeeld starters. Ook legde hij de vinger bij de steeds moeilijker wordende verkeerssituatie in het Groenewoud. Hij vroeg de wethouder aandacht te houden voor de doorstroom en de ontsluiting van het verkeer.

De zienswijze die de gemeente Woudenberg indiende tegen het plan van minister Plasterk om de provincies Utrecht en Flevoland te fuseren wordt door Van Bentum gesteund. ‘We vinden het plan zo slecht dat we er heel kort over zijn: We zijn het helemaal eens met de zienswijze.’

De jaarrekening van het RWA kon op de steun van de SGP-fractie rekenen.