HomeNieuwsCommissie 10 februari

Commissie 10 februari

Publicatiedatum: 16 feb. 2015

Een eerste belangrijk onderwerp is de financiële verordening 2015. Namens de SGP voert Henk-Jan Molenaar het woord. Een voorstel in de verordening is om voortaan de Raad pas bij een overschrijding van 25,000 euro te informeren. Nu is dat 10,000 euro. Wat de SGP betreft is er geen aanleiding voor om dit bedrag zo ver te verhogen. Na de argumentatie van de wethouder geeft de fractievoorzitter aan in de Raadsvergadering nog terug te komen op dit onderwerp.
 

Een tweede onderwerp is het geld voor de scholen. Bij de behandeling van de kadernota in 2014 heeft de SGP een amendement ingediend om de bezuiniging op het onderwijsbegeleidingsgelden te schrappen. Deze schrapping heeft toen plaatsgevonden, maar nu staat er alsnog een (verminderde) bezuiniging op deze gelden op de agenda. Alle scholen hebben hiermee ingestemd. SGP-fractievoorzitter Molenaar deelt een compliment uit aan de scholen en roept de sportorganisaties, waarmee nog wordt onderhandeld, dit goede voorbeeld te volgen. Wel vraagt Molenaar nog aandacht voor het woordje maximaal. Er zal ‘maximaal’ 20,000 euro per jaar worden besteed aan de onderwijsbegeleiding. Wat de SGP betreft kan dit woordje weg en laten we die 20,000 euro in ieder geval staan.
 

Een derde onderwerp zijn de wegen. Het college vraagt krediet aan om twee verkeerssituaties aan te pakken. Jan Mulder geeft namens de SGP aan blij te zijn met deze keuzes, maar wijst nog wel even op de geschiedenis van de gelden voor wegen. Het krediet dat nu aangevraagd wordt, moet uit de Algemene Reserve komen. Bij de kadernota hebben verschillende fracties 20,000 euro gehaald uit de reserve wegen. De 20,000 euro die toen nog overbleef, is er bij de begroting door het college uitgehaald. Wat de SGP betreft lijkt dit op kortetermijnpolitiek.


Verder heeft de SGP in deze vergadering aandacht gevraagd voor een nieuwe dancefestival van Brothers Open Air, voor de kadernota’s van de VRU en de GGDrU. Ook is er een particulier initiatief behandeld, dat gestalte geeft aan een voercentrum. Tenslotte werd een bestemmingsplan van de Prangelaar besproken.