HomeNieuwsBizarre vertoning bestemmingsplan

Bizarre vertoning bestemmingsplan

Publicatiedatum: 13 dec. 2017

Tijdens de commissievergadering van 12 december stond een bijzonder punt op de agenda: een initiatiefvoorstel van drie partijen. CU, GBW en CDA wilden een amendement dat ze bij de vorige raadsvergadering hadden ingediend corrigeren. CDA trok zich vlak voor de vergadering terug.

Wat gebeurde er tijdens de raadsvergadering van 23 november?

Tijdens de raadsvergadering van 23 november dienden CU, GBW en CDA een amendement in om voortaan strenger te zijn in het parkeerbeleid: bij nieuwe ontwikkelingen zou parkeren altijd op eigen terrein plaats moeten vinden. Dat ging ons te ver. Wel hebben wij een amendement ingediend om de parkeerdruk in het centrum niet verder te verzwaren.  In de afgelopen periode heeft onze fractie al regelmatig de vinger gelegd bij het parkeren bij bouw/herontwikkelingslocaties in het centrum. Tijdens de Raad bleek echter dat het amendement van de CU/GBW praktisch onuitvoerbaar was en dat ook ons amendement buitengewoon onhandig zou zijn in de uitvoering. Toen de wethouder ook nog expliciet toezegde zijn uiterste best te doen zo veel mogelijk parkeren op eigen terrein te regelen, was het voor ons duidelijk: we kunnen het amendement intrekken. We hebben de CU nog expliciet gevraagd of deze uitleg en toezegging niet genoeg was om ook hun amendement in te trekken. Helaas bleken de fracties daartoe niet bereid. We hebben er toen dan ook  nadrukkelijk op gewezen dat dit funeste gevolgen heeft voor de praktische uitvoerbaarheid.

Wat gebeurde er tussen raad en nu?

Tussen de raadsvergadering van november en de commissievergadering van december is duidelijk geworden dat het amendement van CU/GBW/CDA echt onuitvoerbaar is, met name in de nieuwbouwprojecten. Daarmee is het college naar de initiatiefnemers toe gegaan en zij hebben besloten dit amendement te corrigeren.

Wat is het initiatiefvoorstel?

Het initiatiefvoorstel is een afzwakking van het oorspronkelijke amendement. Nieuwbouwprojecten als het Groenewoud en het Amaliapark worden uitgezonderd, voor kleinere plannen geldt de stevige beperking echter nog steeds.

Wat is de lijn van de SGP hierin?

Het hele verhaal begint nogal bizarre vormen aan te nemen. Eerst negeren deze fracties het uitdrukkelijke advies van de wethouder (gestoeld op valide argumenten én gepaard met concrete voorbeelden), vervolgens gaan ze op de stoel van het college zitten door te komen met een nieuw voorstel. Het nieuwe voorstel legt bovendien nog steeds verregaande beperkingen op. Dit hele proces begint te lijken op een stevige motie van wantrouwen richting de wethouder. Ook in het nieuwe voorstel wordt de wethouder gewoon onder curatele gesteld en dat nota bene op initiatief van een coalitiepartij! We jagen burgers met dit soort plannen op lange procedures en fikse kosten bij een miniwijziging (voorbeeld: iemand die pedicure wordt en zijn/haar bedrijfje aan eigen huis wil houden) en halen alle flexibiliteit weg uit het bestemmingsplan. Alleen maar gedoe, en druk zijn met iets wat in de praktijk in Woudenberg slechts aan aantal keren aan de orde is geweest en opgelost. 

Hoe gaan we verder?

Al met al hebben wij er geen vertrouwen in dat dit voorstel het ontstane probleem oplost. Wij zullen in de Raadsvergadering met een amendement komen om de wethouder meer ruimte te gunnen in zijn afweging, de maatvoering van de parkeerplaatsen weer terug te brengen en de genoemde wijzigingsbevoegdheden net zo te behandelen als alle andere delen van het bestemmingsplan.