HomeNieuwsBehandeling centrumplan in Raad

Behandeling centrumplan in Raad

Behandeling centrumplan in Raad

Publicatiedatum: 18 mrt. 2016

In de raadsvergadering van maart stond het aangepaste centrumplan van het college op de agenda.

Tijdens de discussie over het centrumplan voerden eerst alle fracties het woord, waarbij ze ook amendementen en moties indienden. Jan Mulder liep kort een paar kernpunten langs voor de SGP-fractie. Nog eens benadrukte de SGP dat het belangrijk is dat het college ook de ontwikkelingen in de vastgoedwereld blijft volgen. We waren blij met de toezegging van de wethouder op dit punt. Tot grote verbazing van de oppositiepartijen dienden GBW en CDA een motie in om het college precies tot dit actief volgen van de vastgoedontwikkelingen. Mulder noemde het onvoorstelbaar dat de coalitiepartijen geen vertrouwen bleken te hebben in hun eigen wethouder. De motie bleef wel staan en werd zelfs aangenomen.

Jan Mulder diende een amendement in om te voorkomen dat het college nu 50.000 euro reserveert die het volgende college vrij kan uitgeven voor het oplossen van gesignaleerde problemen. Daar is de SGP niet voor. VVD en CU steunden het amendement, maar dat is niet genoeg voor een meerderheid.

Nadrukkelijk onderstreepte Mulder dat de SGP-fractie ervoor is dat alleen vrachtverkeer via Kostverloren de Prins Bernardstraat op kan. Voor het andere verkeer is deze uitgang gesloten. Helaas werd een amendement van GBW en CU aangenomen om deze ontsluiting toch open te stellen voor éénrichtingsverkeer. Jan Mulder sprak daar zijn grote verbazing over uit. Dit amendement gaat regelrecht in tegen alle onderzoeken en adviezen van experts. Eenzelfde geval is de rijrichting op de parkeerplaats. CDA en GBW dienden daarover een motie in. De SGP-fractie vindt dat het college genoeg onderzoek heeft gedaan om deze keuze te motiveren. De motie werd aangenomen.

Met steun van de SGP diende GBW nog een motie in om externe experts te betrekken bij een klankbordgroep om te komen tot de goede soort bomen.

Een laatste onderwerp is de bundeling van horeca. De CU diende een motie in om zoveel mogelijk de horeca onder te brengen op het Poortplein. Dat kan uiteraard rekenen op de steun van de SGP-fractie. Uiteindelijk werd het centrumplan met 14 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.